Vrouwelijke Viagra goedgekeurd door FDA | NL.DSK-Support.COM
Gezondheid

Vrouwelijke Viagra goedgekeurd door FDA

Vrouwelijke Viagra goedgekeurd door FDA

Viagra voor vrouwen

Nu de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurd, kunnen Addyi (flibanserin) worden gebruikt voor de behandeling overgenomen, gegeneraliseerde hypoactieve seksueel verlangen stoornis (HSDD) bij premenopauzale vrouwen.

“De goedkeuring van vandaag biedt vrouwen verontrust door hun lage seksuele verlangen met een goedgekeurde optie behandeling,” zei Janet Woodcock, MD, directeur van de FDA Center for Drug Evaluation and Research (CDER). “De FDA streeft ernaar om de gezondheid van vrouwen te beschermen en te bevorderen, en we zijn toegewijd aan het ondersteunen van de ontwikkeling van veilige en effectieve behandelingen voor vrouwelijke seksuele disfunctie.”

Wat is hypoactieve seksueel verlangen stoornis (HSDD)?

HSDD wordt verworven wanneer het zich ontwikkelt bij een patiënt die eerder geen problemen met seksueel verlangen gehad. Het wordt gekenmerkt door een lage seksuele verlangen dat duidelijk leed of interpersoonlijke problemen veroorzaakt. Het is niet te wijten aan een co-bestaande medische of psychiatrische aandoening, problemen binnen de relatie, of de effecten van een medicijn of een ander geneesmiddel.

De bijwerkingen

“Door een potentieel ernstige interactie met alcohol, zal de behandeling met Addyi alleen verkrijgbaar via gecertificeerde professionals in de gezondheidszorg en gecertificeerd apotheken,” zei Dr Woodcock. “Patiënten en voorschrijvers dienen de risico's verbonden aan het gebruik van Addyi alvorens te overwegen de behandeling volledig te begrijpen.”

Addyi kan ernstig verlaagde bloeddruk (hypotensie) en bewustzijnsverlies (syncope) veroorzaken. Deze risico's worden verhoogd en ernstiger wanneer patiënten alcohol drinken of Addyi met bepaalde geneesmiddelen (bekend als matige of sterke CYP3A4-remmers) die interfereren met de afbraak van Addyi in het lichaam.

In drie 24-weken durende gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studies waren de meest voorkomende bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van Addyi zijn duizeligheid, slaperigheid (slaperigheid), misselijkheid, vermoeidheid, slapeloosheid en een droge mond.

Vanwege de alcohol interactie, is het gebruik van alcohol gecontra-indiceerd tijdens het gebruik van Addyi. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moet de kans dat de patiënt op betrouwbare wijze te onthouden van alcohol voor het voorschrijven van Addyi beoordelen.

Hoe werkt het?

Addyi een serotonine 1A receptor agonist en een serotonine 2A receptor antagonist, maar het mechanisme waardoor het geneesmiddel verbetert seksuele verlangen en aanverwante nood is onbekend.

Addyi wordt eenmaal daags ingenomen. Het wordt gedoseerd voor het slapengaan om het risico van bijwerkingen die optreden bijvoorbeeld vanwege hypotensie, syncope en centrale zenuwstelsel (zoals slaperigheid en sedatie) te verlagen.

Patiënten moeten stoppen met de behandeling na acht weken als ze niet een verbetering van de seksuele begeerte en de bijbehorende nood te melden. Consumenten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden ook aangemoedigd om bijwerkingen te melden uit het gebruik van Addyi om MedWatch Adverse Event van de FDA Reporting programma op www.fda.gov/MedWatch